KOSZE    SKRZYNIE    PUDEŁKA  

KOSZYKI.COM.PL

Polityka prywatności
Polityka prywatności strony www.koszyki.com.pl ("Witryna")

Drogi Użytkowniku! Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

MICHAŁ SAWICKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROFIT M MICHAŁ SAWICKI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 542 296 66 50 , nr REGON 200822121, ul. Gołdapska 6 lok. 7, 15-861, Białystok

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Korzystanie z Witryny nie wymaga podawania żadnych danych osobowych. Witryna nie przewiduje możliwości rejestracji konta użytkownika. Podanie danych jest wymagane wyłącznie w formularzu kontaktowym w celu umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną lub telefoniczną jedynie w celu odpowiedzi na zapytanie w tym ofertowe do czasu jego zakończenia wyłącznie. Strona korzysta z plików cookies dlatego jedyne dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Witryny i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”). Cel przetwarzania: W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być: świadczenie usług oferowanych w Witrynie, realizacja Twoich zamówień, Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter, Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania

Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), Twoja zgoda wyrażona w Witrynie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

brak możliwości realizacji zamówienia złożonego drogą mailową, brak możliwości korzystania z usług Witryny, brak możliwości dokonania zakupów, brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Witrynie. Możliwość cofnięcia zgody istnieje w każdej chwili. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym: przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa. Witryna nie posiada możliwości dokonywania zakupów drogą elektroniczną zatem podawanie numeru rachunku bankowego, karty płatniczej i tym podobnych danych na żadnym etapie korzystania z Witryny nie występuje.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora. A także: wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasza Witryna, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te: są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Witryny nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: usunąć pliki cookies, blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:, zapamiętywania informacji o Twojej sesji statystycznym, marketingowym, udostępniania funkcji Sklepu Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych: dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Witryny, podmiot realizujący dostawę towarów, dostawca płatności, osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność, podmiot zapewniający system mailingowy, podmiot zapewniający usługi statystyczne, Podmiotom upoważnionym przez klienta do odbioru towaru w jego imieniu, odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? Napisz na adres e-mail Administratora Danych osobowych: ado@koszyki.com.pl

poznajmy się

Masz pytania? Świetnie, bo my mamy odpowiedzi.

Skontaktuj się z nami